نکته‌ای از تورات و ارتباط آن با نگارش نام مخصوص امام زمان (عج)
108 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب

بسم الله الرحمن الرحیم

در راستای تحقیقی پیرامون کتاب مقدس یهود به سایت انجمن کلیمیان تهران سر زدم.
در مقدمه‌ی توراه مترجمین آن به نکته‌ای توجه داده بودند که به نظرم جالب آمد.
ایشان نوشته‌اند:

8- اسامی خاص خدا در کتاب مقدس از چهار حرف"ی. ه. و. ه" تشکیل شده است که بر طبق دستور کتاب مقدس کسی مجاز نیست آن کلمه را بنویسد و یا تلفظ کند و به جای آن کلمه "ادونای" تلفظ می شود و حتی همین کلمه‏ ی "ادونای" هم فقط در مواردی که مشغول خواندن توراه یا نماز باشیم و یا برای چیزی دعا بخوانیم گفته می‏شود و لاغیر و به جای آن در موارد عمومی زندگی کلمه "هَشِم" گفته می‌شود که معنی آن "آن نام" است. (یعنی نام ذکر شده در بالا). که در این ویرایش اخیر معادل "خداوند" به کار رفته است.

مطالعه‌ی این مطلب ناخودآگاه ذهنم را متوجه نام مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نمود که قدیماً به شکل "م. ح. م. د" نگاشته می‌شد.
آیا بین این دو مطلب ارتباطی هست؟!