تبلیغ دین ؛ آسیب‏ ها و انتظارات
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/7/23
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«حضور در بطن جامعه» و «تبلیغ دین» از عناصر ذاتی و قوام بخش پیکره‌ی روحانیت شمرده می‌شود. تأکید بر حضور مستمر و بدون پیرایه‌ی روحانیون در میان جامعه و ترک گوشه نشینی و بی‌خبری از اوضاع و احوال مردم، در کنار عنصر تبلیغ دین، از سفارش‌های همیشگی بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) به روحانیون بود که امروزه جانشین خلف ایشان، مقام معظم رهبری(مدظله) نیز در دیدارهای مختلف خود با روحانیون و مبلغین – از جمله در دیدار اخیر ایشان با روحانیون استان کرمانشاه – بر این دو عنصر تأکید فراوان دارند. در همین راستا، در این مقاله نگاهی گذرا خواهیم داشت به این دو عنصر، از چهار زاویه‌ی «اهمیت»، «آثار»، «آسیب‌ها» و «انتظارها».
آدرس اینترنتی