توهماتی که به قرآن نسبت داده شد!
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/6/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مطالبی که تولیدکنندگان و توجیه کنندگان ویژه نامه‌ی «خاتون 1» بسیار بر روی آن مانور می‌دهند، عدم نقد علمی مطالب این ویژه نامه توسط مخالفان آن است. آن‏ها عدم نقد تک تک مطالب آن را به نداشتن پاسخ و سیاسی بودن حملات حمل می‌کنند. برای دفع این توجیه، حقیر نیز به پیروی بعضی از اساتید بزرگوار که در سایت وزین برهان به مطالب این ویژه نامه پاسخ گفته‌اند، قصد کردم که با بضاعت علمی اندک خویش به پاسخ برخی از شبهات و مغالطات این ویژه نامه مبادرت ورزم. برای شروع، قصد دارم مصاحبه‌ی جناب آقای «مهدی کلهر» که با نام «این رنگ مشکی متکبرانه را ناصرالدین شاه از فرانسه به ایران آورد!» در صفحات 30 تا 35 این ویژه نامه درج شده و واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است، ‌در سه بخش نقد نمایم.
آدرس اینترنتی