سیره‌ی فاطمی؛ درمانی برای فروپاشی نهاد خانواده
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/01/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از نقش‌های ارزشمند زنان، مادر بودن است که در تمام فرهنگ‌های متمدن و غیرمتمدن از احترامی نسبی برخوردار بوده است. در اسلام نیز این نقش بسیار پررنگ و اصیل دانسته شده، اما غرب با سر دادن شعارهای فمینیستی زن را از نقش‌های اصلی او دور می‌کند.
آدرس اینترنتی