شرایط بدر و خیبر، شرایط غلبه بر دشواری هاست
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/01/07
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقام معظم رهبری: «با وجود این‌همه دشمنى، این‌همه تبلیغات، این‌همه تهاجم‌هاى خصمانه، ملت ایران در طول این سال، با همه‌ى وجود توانست حضور خود را در صحنه، آمادگى خود را در عرصه‌هاى گوناگون نشان بدهد و اثبات کند... شرایط، شرایط بدر و خیبر بود؛ یعنى شرایط قبول چالش‌ها و دشوارى‌ها و غلبه‌ى بر آن‌ها».
آدرس اینترنتی