درس‌های امروزین از شرایط بدر و خیبر
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/01/08
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در شرایط کنونی اگر صهیونیست‌ها با حمایت آمریکا، برای نظام اسلامی خط و نشان کشیده و بخواهند با همراهی بعضی همسایگان، مشکلاتی ایجاد کنند، همان طور که پیامبر(ص) به صهیونیست‌های پلید در خیبر مهلت نداد که بخواهند توطئه‌های خود را عملی کنند، نظام مقدس جمهوری اسلامی هم در برابر صهیونیسم به همان صورت برخورد خواهد کرد!
آدرس اینترنتی