آزادی؛ تکالیف و مسئولیت‌ها
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/09/07
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث پیرامون معانی آزادی، از مباحث مهم علوم انسانی و به خصوص حقوق بشر است. افراد و گروه‌های سیاسی به علت جاذبه‌ای که این مسئله دارد، زیاد از آن صحبت می‌کنند. اما آنچه معمولاً مورد غفلت قرارمی‌گیرد این است که آیا آزادی یک معنا دارد یا معانی متفاوتی برای آن وجود دارد؟ وآیا آزادی به هر معنایی، مناسب با فطرت انسان است؟
آدرس اینترنتی