آزادی تا کجا در خدمت سعادت بشری است؟
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/09/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخی معتقدند آزادی تا جایی معنا پیدا می‌کند که به آزادی و آسایش دیگران لطمه‌ای وارد نشود و این تنها دلیل تحدید آزادی است؛ در صورتیکه از نظر اندیشمندان اسلامی آزادی انسان تنها در برابر قوانینی الهی تحدید می‌شود چرا که تنها خداست که برنامه‌ی سعادت بشری را طراحی نموده و به یقین به حدود و ثغور آن برای انسان‌ آگاه ‌تر است...
آدرس اینترنتی