جوان در سپهر انقلاب اسلامی
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/03/19
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جوان دائماً به دنبال حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب است و به مسائل نگاهی آرمانی دارد و مشکلات، او را از پیمودن مسیر نمی‌هراسانند. این بلندپروازی‌ها و آرمان‌گرایی‌های جوانانه از عوامل اصلی بروز و تداوم انقلاب‌ها در طول تاریخ بشریت بوده‌اند.
آدرس اینترنتی