آیا سیزدهم فروردین نحس است؟!
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/01/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفکر اسلامى درباره‌ی زمان آن است که این پدیده، ذاتاً سعد یا نحس نیست و نمى‌تواند عامل سعادت و نحوست باشد؛ بلکه تنها به منزله‌ی ظرف و موقعیتى است که در آن رویدادها و حوادث تلخ و شیرین روى مى‌دهد. اگر در برخى موارد سعادت یا نحوست به ایام نسبت داده مى‌شود، به سبب حوادثی است که در آن روزها رخ داده است.
آدرس اینترنتی