نهضت عاشورا، حرکت وحدت‌بخش جهان اسلام
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/09/19
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امام حسین (ع) به همراه یاران خود برای احیای ارزش‌های اسلامی و انسانی علیه موجودی پست و فرومایه و ضد ارزش‌های الهی قیام کرد و در این راه از هیچ‌گونه فداکاری و بذل جان دریغ نکرد. قیام امام حسین (ع) حرکتی برای احیای ارزش‌ها بود که اثر آن فراتر از مرزهای عقیدتی و جغرافیایی رفت و حرکتی وحدت‌بخش شد.
آدرس اینترنتی