سبک زندگی در چارچوب رفتاری برترین زن جهان
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/01/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای شناخت صحیح «سبک زندگی دینی» بهترین و مطمئن‌ترین راه، استفاده از سبک زندگی پیشوایانی است که سبک زندگی آنان نمونه‌ی عینی سبک زندگی دینی است و خداوند آنان را به‌عنوان اسوه و الگو معرفی کرده است. اما از بین چهارده معصوم (ع)، چرا سبک زندگی فاطمی (س)؟
آدرس اینترنتی