واکاوی مفهوم مدیریت جهادی
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/02/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقام معظم رهبری چالش با موانع را از ویژگی‌های «مدیریت جهادی» معرفی کرده‌اند. این موانع می‌توانند ضعف‌های فکری و عقلانی، راحت‌طلبی، آسان‌گرایی، آسان‌پنداری، گریز از چالش‌ها و عادت‌های ناصحیح تاریخی مانند احساس ضعف و ناتوانی باشند که یک «مدیر جهادی» با توکل به خداوند از تمامی این موانع عبور خواهد کرد.
آدرس اینترنتی